cz | en | de | ru

Zateplování fasád

FORNAX a.s. se od roku 1993 ve svém výrobním programu specializuje na zateplování budov. V roce 2009 byla zapsána do Seznamu odborných dodavatelů v rámci programu Nová zelená úsporám.

 

Provádíme:

 

Cílem zateplení budov je zlepšit zákazníkovi pohodu bydlení z těchto hlavních důvodů:

 1. Ekonomické důvody:
  • zateplením budovy snížit energetickou náročnost budovy a tím snížit roční výdaje na vytápění
  • nižší spotřeba energie umožní instalovat menší zdroj tepla a lépe regulovatelnou otopnou soustavu, která je investičně levnější a při provozu hospodárnější
  • vlivem zateplení lze zahájit topnou sezonu později a dříve ji ukončit
  • peníze vložené do zateplení jsou investicí s vysokou mírou návratnosti
  • investičně výhodné je provést zateplení v okamžiku potřeby rekonstrukce, opravy nebo sanace fasády objektu (viz technické důvody)
 2. Technické důvody:
 3. ​zateplením omezit statické namáhání svislých a vodorovných konstrukcí vlivem kolísání vnějších teplot a zatékáním do konstrukcí
 4. omezit karbonataci betonu a korozi výztuže u panelových domů
 5. zakrýt tepelné mosty obvodového pláště a tím snížit riziko poruch povrchu obvodové konstrukce
 6. snížit riziko vnitřní kondenzace vodní páry a bujení plísní na vnitřní konstrukci
 7. snížit tepelné ztráty a energii na výtápění vlivem normě neodpovídajícím obvodovým stěnám
 8. zlepšit akustické vlastnosti obvodového pláště
 9. zlepší se tepelná pohoda v místnostech objektu
 10. při vnějším zateplení se lépe využijí akumulační schopnosti obvodového pláště
 11. zamezí se přehřívání budovy v letním období
 12. provede se nové architektonické a barevné řešení omítky