cz | en | de | ru

Climatizer PLUS

Izolace CLIMATIZER PLUS je tepelná a akustická izolace z ceulózových vláken s vynikajícími technickými vlastnostmi. Ojedinělou aplikací pneumatickým foukáním zajišťuje ve stavební konstrukci celistvou vrstvu s dokonalým řešením detailů bez spár a tepelných mostů. Výrobku byla v roce 1994 udělena známka "Ekologicky šetrný výrobek 01-01". Použití izolaceCLIMATIZER PLUS přináší nejen úsporu finančních prostředků na vytápění a klimatizaci objektů, ale zároveň v praxi chrání životní prostředí a šetří energetické zdroje.

Proč právě Climatizer PLUS?

 

Technické parametry

 

Součinitel tepelné vodivosti (dle způsobu aplikace)

0,038W/mk

Použití v tepelném rozsahu

od -50 °C do 80 °C (krátkodobě až 105 °C)

Součinitel prostupu tepla při tloušťce 25mm

U = 0.152 W / m2K

Objemová hmotnost pro aplikace

27 - 90 kg / m3

Třída reakce na oheň (suchá aplikace a nástřik vodou)

C-s1, d0

Třída reakce na oheň (nástřik s pojivem Karsil)

B-s1, d0

Třída reakce na oheň (nástřik s pojivem SOKRAT)

D-s1, d0

Třída reakce na oheň (suchá aplikace do uzavřené dutiny)

B-s1, d0

Index šíření plamene

is = 0,00 mm / min

Spalné teplo

13,88 MJ / kg

Výhřevnost

10,58 MJ / kg

Ustálená vlhkost při 23°C a 80% relativní vlhkosti

10,2%

Měrná tepelná kapacita

cd = 2020 J / (kg.K)

Difusní odpor 

μ = 1,1 - 3

Odpor proti proudění vzduchu

3,0 kPa.s / m2