cz | en | de | ru

Akciová společnost

Údaje z obchodního rejstříku

Společnost byla zapsána dne 13.09.1991 v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B., vložka 111.

Obchodní název: FORNAX a. s.
IČ: 40522920
DIČ: CZ40522920
Právní forma: Akciová společnost

 

Struktura společnosti

 

DOZORČÍ RADA

Předseda dozorčí rady Karel Pokorný pokorny@cgkv.cz +420 724 280 025
Člen dozorčí rady Ing. Milan Kavka ekonom@realblex.cz +420 606 686 889
Člen dozorčí rady Milan Mottl mottlmottl@seznam.cz +420 606 033 468

PŘEDSTAVENSTVO

Předseda představenstva Mgr. Lenka Slunská slunska@fornax.cz +420 605 222 153
Člen představenstva Ing. Eduard Škivra skivra@realistic.cz +420 602 145 758
Člen představenstva Josef Nahodil  nahodil@fornax.cz +420 353 403 402

 

Sídlo

FORNAX a. s.
Závodu míru 327/4
360 17 Karlovy Vary
Česká Republika

 

Základní kapitál

Základní kapitál je tvořen částkou 19 980.000,-Kč.

 

Pojištění společnosti

Pojištění odpovědnosti za škodu a za výrobek je sjednáno na pojistnou částku 40 mil. Kč.